Kaartleessystemenboek

In de zeventig en tachtiger jaren heeft Ben van Delden als navigator een glorieuze tijd gekend in de ritten- en rallysport. Ruim twaalfduizend rittensporters hebben zijn kaartleescursussen gevolgd en meer dan twintigduizend mensen hebben zijn boeken gekocht.

door Ben van Delden

In de zeventig en tachtiger jaren heeft Ben van Delden als navigator een glorieuze tijd gekend in de ritten- en rallysport. Ruim twaalfduizend rittensporters hebben zijn kaartleescursussen gevolgd en meer dan twintigduizend mensen hebben zijn boeken gekocht. 
In het jaar voorafgaande aan zijn overlijden (eind 1999) heeft hij nogmaals een boek geschreven:

Systemen en Systematiek van het Sportieve Kaartlezen

Zijn toenmalige partner, Joan van de Lustgraaf, heeft het boek laten herdrukken en haar bedrijf Dynamics Events geeft dit laatste week opnieuw uit.
De prijs van dit unieke boek bedraagt slechts € 22,50 inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland. Voor verzending naar een adres in België bedragen deze kosten € 30,00.

Bestellen

Bestellen is mogelijk door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden alsmede de betreffende kosten over te maken op bankrekening IBAN: NL28RABO 0156 3089 40 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Dynamics Events. Vermeld bij uw betaling a.u.b. "Systemenboek".
Na ontvangst van uw betaling wordt het boek omgaand verzonden.

 

© 1999-2015 Dynamics Events.